Wist u dat? Over de AVG

Privacyverklaring Dietistenpraktijk Landweer 
 
Diëtistenpraktijk Landweer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Landweer dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan: 

 1. Naam 
 2. Geboortedatum 
 3. Adresgegevens 
 4. BSN 
 5. Telefoonnummer / mobiel nummer 
 6. Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer) 
 7. E-mailadres 
 8. Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens 

Waarom is dat nodig? 
Diëtistenpraktijk Landweer heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Diëtistenpraktijk Landweer bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 

Delen met anderen 
Diëtistenpraktijk Landweer zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Landweer heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.  

Diëtistenpraktijk Landweer zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Landweer een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Landweer blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijk-landweer.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. 

Beveiliging 
Diëtistenpraktijk Landweer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via telefoonnummer 06-2222 86 70 of via info@dietistenpraktijk-landweer.nl  

Meer informatie 
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Landweer kunt u tevens contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Wist u dat?


 • Diëtistenpraktijk Landweer wederom de status Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici behaald heeft tot 01-02-2022!

 • Dieetadvies ook in 2016 en in 2017 vergoed wordt voor 3 uur per jaar. Het basispakket zal op dit punt niet veranderen..

 • Voor patiënten met diabetes en COPD is er vergoeding vanuit de Ketenzorg. Hier geldt geen eigen risico voor. Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner voor een doorverwijzing hiervoor.

 • Diëtistenpraktijk Landweer de status Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici behaald heeft tot 01-02-2017.

 • Dieetadvies in 2013 weer terugkomt in het basispakket voor 3 uur per jaar!

 • De website nu ook te bereiken is via www.dietisteemnes.nl

  En...

 • Diëtistenpraktijk Landweer heeft nu ook een twitter account!
  Volg de praktijk op
  ->https://twitter.com/DietistLandweer
  Er wordt met regelmaat interessante informatie en weetjes getweet over voeding en gezondheid.  Nascholingen:


2012  
Cursus ‘Schrijf met overtuiging’

Dinsdag 12 juni 2012

Tweedaagse Post-HBO Scholing COPD en Voeding

Maandag 24 september en
maandag 8 oktober 2012

E-learning Patiëntveiligheid: wat en hoe? Voor diëtisten.
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Eindtoets met goed gevolg afgerond op
21 oktober 2012

Nutricia Peutersymposium 'Een ijzersterke boodschap over groente'

Vrijdag 16 november 2012

Intercollegiale toetsing/intervisie met collegae diëtisten

Meerdere keren per jaar in 2012

2013  

Intercollegiale toetsing/intervisie met collegae diëtisten

Meerdere keren per jaar in 2013

2014  
Intercollegiale toetsing/intervisie met collegae diëtisten

Meerdere keren per jaar in 2014
Post HBO Scholing Maag-darm- en leverziekten
Basismodule

Maandag 15 september 2014
Cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dinsdag 28 oktober 2014 en
dinsdag 18 november 2014
Post HBO Scholing Bariatrische chirurgie en voeding
Basismodule

Maandag 17 november 2014
2015  
Cognitieve gedragstherapie voor diëtisten
Psydi scholing voor professionals in de zorg

Donderdag 17 september,
vrijdag 2 oktober,
donderdag 15 oktober en
dinsdag 3 november 

Intercollegiale toetsing/intervisie met collegae diëtisten

Meerdere keren per jaar in 2015
2016  

Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO)
Fase 1: Reflecteren en analyseren.
M.b.v. multisourcefeedback vragenlijsten aan collegae en patiënten

22 april 2016
Intercollegiale toetsing/intervisie met collegae diëtisten

Meerdere keren per jaar in 2016
Studiedag Voeding, bewegen en kanker
Mark Two Academy

Vrijdag 27 november
Klanttevredenheidsonderzoek onder nieuwe en bestaande cliënten
Verslaglegging resultaten (anoniem verwerkt) voor onderdeel Deskundigheids bevordering voor het Kwaliteitsregister Paramedici

November en december 2016

Kwaliteitsjaarverslag 2016, Diëtistenpraktijk Landweer

 

eind december 2016/begin januari 2017
2017  

Voeding Online E-learning
Nascholing Thiamine, alles over thiamine

Eindtoets met goed gevolg afgerond op
4 januari 2017

Voeding Online E-learning
Nascholing Diabetes type 2

Eindtoets met goed gevolg afgerond op
9 januari 2017

Workshop 'Een nieuwe relatie met eten èn met jezelf: Van joyless naar joyful'
Over "emotie eten"

13 januari 2017
   De aanhouder wint – wat als je kind slecht eet?

[Tekst geschreven door: C.L.Landweer, diëtist]

Wanneer je kindje groeit van baby naar peuter verandert er veel. Je kind wordt zelfstandiger en ontwikkelt
een eigen willetje. Het kan gebeuren dat je peuter opeens slechter gaat eten of verschillende voedings-
middelen weigert te eten. Dit gedrag kan een onderdeel zijn van de peuterpuberteit of de ook wel
zogenoemde ‘ik ben twee, dus ik zeg nee’ fase. Vaak maken ouders zich zorgen over dit gedrag. Het is
belangrijk hoe u als ouder daarmee omgaat. Blijf vooral rustig, beloon positief gedrag en negeer negatief
gedrag. Zorg voor een goede sfeer aan tafel en geef zelf het goede voorbeeld. Maak er dus geen fuss van
als uw kind slecht eet en beloon of straf nooit met eten.

Indien een kind voor een korte tijd slechter eet, maar wel voldoende blijft groeien, hoeft u zich niet al
teveel zorgen te maken. Heeft uw kind ondergewicht en wilt u zeker weten of er geen risico bestaat op voedingstekorten en/of welke alternatieven u uw kind kan geven, dan is het verstandig om een afspraak
te maken bij de diëtist.

Kinderen kunnen verschillende voedingsmiddelen leren eten. Het is niet erg als uw kind een bepaalde smaak (nog) niet kan waarderen, maar laat ze wel altijd proeven en probeer ze daarin zoveel mogelijk te stimuleren. De smaakontwikkeling is namelijk bij jonge kinderen volop in ontwikkeling. Blijf dus nieuwe of eerder afgewezen voedingsmiddelen introduceren of aanbieden. Bijvoorbeeld door afhankelijk van het product deze te verwerken op verschillende manieren, als in soepen, sauzen, ovengerechten en samengestelde gerechten. Dit kan allemaal helpen om uw kind een breed smakenpalet aan te leren. Geef dus niet op, maar heb geduld. De aanhouder wint! Variëren blijft uitermate belangrijk. Voor lekkere en gezonde recepten kunt u een kijkje nemen op de site van Lustikwel.nl


Lustikwel speelt met het eten!
Lustikwel.nl doet het anders -  deze site speelt met eten, biedt kinderrecepten maar het gaat voornamelijk
over koken met kinderen. Door kinderen op een speelse manier bij het eten maken te betrekken vinden
kinderen het eten vanzelf leuk. Kinderen kunnen daardoor van jongs af aan verschillende smaken,
consistenties, geuren en gerechten leren kennen. Lustikwel heeft weinig geduld – daardoor bevatten de
recepten slechts enkele stappen of kunnen in een korte tijd gemaakt worden. Het laat zien dat gezond en
leuk eten met kinderen kan.


smoothie


Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 25-05-2018