Over Diëtistenpraktijk Landweer

Waar staat Diëtistenpraktijk Landweer voor?
Samengevat in een aantal kernwaarden:

- voedings- en/of dieetadvies op maat;
- persoonlijke aandacht;
- balans m.b.t. voeding, beweging en ontspanning
- leefstijladviezen voor de lange termijn
- coaching m.b.t. uw motivatie
- betrouwbaarheid;
- deskundigheid;
- professioneel;
- hoge mate van klantvriendelijkheid;

Voedings- en/of dieetadvies op maat & Persoonlijke aandacht:
Bij Diëtistenpraktijk Landweer vinden we het belangrijk dat u goed onderbouwd voedings- en/of dieetadvies krijgt, afgestemd op uw persoonlijke situatie, voorkeuren, mogelijkheden en behoeftes.
We zijn gewend om in overleg met u doelgerichte, haalbare adviezen af te spreken en deze waar nodig te evalueren in de vervolgconsulten. U blijft uiteraard wel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van uw dieet. Het dieetadvies is op maat en er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. 

Voor de tijd dat u bij ons loopt stelt u ook het vertrouwen in ons om een stukje mee te varen op het kompas in de goede richting en uiteindelijk zelf de tools, tips en adviezen te krijgen om op de langere termijn deze uitgezette koers te kunnen handhaven. 
Dat ziet u terug in ons logo en in de praktijk!

Balans m.b.t. voeding, beweging en ontspanning:
Diëtistenpraktijk Landweer richt zich globaal op 3 pijlers; Balans m.b.t. voeding, beweging en ontspanning. In de praktijk is het geregeld niet alleen het stukje voeding is wat u aan dient te passen. In Hilversum werk ik samen met AktieFysio. Voor specifiekere bewegingsadviezen of trainingsmogelijkheden verwijs ik u graag door naar AktieFysio. Uiteraard kunt u veel zelf doen op het gebied van beweging. Dit hoeft niet meteen de sportschool te zijn, maar kan ook in de vorm van fietsen/wandelen.

Leefstijladviezen voor de langere termijn:
Leefstijladviezen werken niet tijdelijk of voor de korte termijn. We proberen u voldoende handvatten te geven om ook nadat de begeleiding is beëindigd zelfstandig verder te gaan om uw doel/doelen te realiseren of om uw behaalde resultaten te behouden.

Coaching m.b.t. uw motivatie:
Voor gedragsverandering geldt of het nu afvallen of bijv. het veranderen van emotioneel eetgedrag is, er is een sterke intrinsieke motivatie voor nodig om tot gedragsverandering te komen en de gestelde doelen te behalen. Op de langere termijn kan de motivatie minder worden of wisselen. Ik blijf gedurende de begeleiding u indien nodig coachen om uw eigen motivatie niet uit het oog te verliezen en deze hoog te houden. Hiervoor gebruiken we technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Betrouwbaarheid:
U kan er bij Diëtistenpraktijk Landweer van uitgaan dat u een betrouwbaar evidence-based voedings- en/of dieetadvies krijgt. Dit betekent o.a. dat we rekening houden met de (laatste) wetenschappelijke inzichten op het gebied van voeding en dieet, gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid hiervan in de praktijk. Hierbij wordt rekening gehouden met wetenschappelijke informatie uit o.a. vakliteratuur, ervaringen en inzichten vanuit onze praktijk en informatie van u zelf. U weet immers het beste wat wel of niet voor u werkt.

Deskundigheid:
Deskundigheid willen we naar u garanderen door ingeschreven te staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en op de hoogte te blijven van vakliteratuur. Dit eerste is tevens noodzakelijk voor afsluiting van contracten met zorgverzekeraars. Hiervoor dienen we jaarlijks voldoende bijscholingen en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten te volgen. Diëtistenpraktijk Landweer heeft momenteel de status kwaliteitsgeregistreerd behaald in het Kwaliteitsregister Paramedici tot aan 01-02-2017.

Professioneel:
De diëtist van Diëtistenpraktijk Landweer werkt vakkundig, doelgericht en gedegen.

Hoge mate van klantvriendelijkheid:
De klant is bij Diëtistenpraktijk Landweer altijd koning en ons doel is dat u tevreden huiswaarts gaat!

 

copyright 2016, Diëtistenpraktijk Landweer