Tarieven en vergoedingen

Dieetadvisering is per 1 januari 2013 terug opgenomen in het
basispakket voor 3 uur per jaar! Ook in 2017 wordt er
vanuit het basispakket 3 uur vergoed. De declaratie wordt bij uw
zorgverzekering ingediend.
Over het basispakket geldt eigen risico
voor personen boven de 18 jaar, u kunt van uw zorgverzekeraar
hierover een afschrift krijgen. Onder de 18 jaar geldt er geen
eigen risico.

Is uw eigen risico al op voor dit jaar? Dan heeft u geen kosten
aan dieetadvies en wordt
er door uw zorgverzekeraar tot aan
3 uur vergoed vanuit uw basispakket.
Indien u aanvullend
verzekerd bent voor dieetadvies komen deze uren bovenop het
basispakket. Voordeel is dat u over de vergoedingen uit uw aanvullende verzekering
geen eigen risico hoeft te betalen. Het aanvullende pakket wordt aangesproken als de maximale vergoeding uit het basispakket is bereikt. Indien het totale maximale aantal uren vergoeding is bereikt en u wilt toch dieetadvies komen de kosten voor uw eigen rekening.

Ketenzorg
Indien uw dieetadvisering onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor COPD of Diabetes Mellitus (zogenoemde ketenzorg) heeft u recht op een aantal behandeluren (soms per kalenderjaar, soms eenmalig) afhankelijk van de betrokken zorggroep in uw regio. Hierover geldt geen eigen risico. Vraag hiernaar bij uw huisarts, diabetes-verpleegkundige of praktijkondersteuner. Deze uren staan los van de vergoeding uit het basispakket. U behoudt dus recht op vergoeding van dieetadvies vanuit de basisverzekering i.v.m. andere aandoeningen.

Diëtistenpraktijk Landweer hanteert een uurtarief van 60 euro.
Hieronder ziet u een overzicht van de consulten die worden aangeboden en de bijbehorende tarieven.

Intake (60 minuten + 30 minuten uitwerktijd)* € 90,00
Vervolgafspraak (30 minuten) € 30,00
Weegconsult (15 minuten) € 15,00
Telefonisch consult (15 minuten) € 15,00
Telefonisch consult (30 minuten) € 30,00
E-mail consult** € 15,00
Eindrapportage*** € 15,00
Intake huisbezoek  (60 minuten + 30 min uitwerktijd)* € 90,00
Uittoeslag huisbezoek € 25,00
DTD (Directe Toegankelijkheid Diëtist) screening € 15,00


*De uitwerktijd omvat alle bijkomende werkzaamheden waaronder: de aanmelding, registratie en administratie van uw dossier en het informeren van uw huisarts/specialist middels een beginrapportage.

**NB.: voor een losse vraag/opmerking of als u iets doorgeeft via de e-mail worden geen kosten in rekening gebracht. Heeft u veel inhoudelijke vragen of vraagt u bijv. een uitgebreide voedingsberekening aan dan wordt in overleg met u een e-mailconsult afgesproken of extra uitwerktijd meegerekend voor de voedingsberekening. U kunt ook zelf een e-mail consult aanvragen, als u bijv. iets meer coaching nodig heeft tussen de afspraken door.

*** De eindrapportage wordt bij beëindiging van de dieetbegeleiding en de afsluiting van uw dossier verstuurd naar uw verwijzende arts/specialist. Dit is de gebruikelijke procedure om uw behandelend arts op de hoogte te stellen.

Niet of niet tijdig (binnen 24 uur voorafgaande aan uw afspraak) afgezegde afspraken worden bij u zelf in rekening gebracht. Deze tijd werd namelijk voor u gereserveerd op het spreekuur en als u niet tijdig afzegt had Diëtistenpraktijk Landweer een andere klant kunnen helpen.

Indien u niet in staat bent om op het spreekuur te komen door bijzondere omstandigheden en u heeft niet 24 uur voorafgaande aan uw afspraak afgezegd, kan het consult in overleg met u worden omgezet naar een telefonisch consult als klantvriendelijke oplossing. De tijd van het gereserveerde consult wordt dan in rekening gebracht en gedeclareerd zoals gebruikelijk.

 

copyright 2017, Diëtistenpraktijk Landweer